Ons bestuur

Over OPSPOOR
Wij maken deel uit van OPSPOOR, een stichting met 37 scholen in Purmerend en omliggende gemeenten. Bij OPSPOOR werken zo'n 750 medewerkers dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van kinderen. Binnen de stichting vinden we onderwijsontwikkeling erg belangrijk en leerkrachten leren onderling met én van elkaar. Zo kunnen we ook binnen de Ranonkel profiteren van waardevolle ervaring, nieuwe inzichten en toekomstgericht onderwijs.

Kijk op de site van OPSPOOR voor meer informatie. 

Klachtenregeling
Binnen OPSPOOR verzorgen ruim 750 betrokken deskundige personeelsleden voor ongeveer 7500 leerlingen het onderwijs. Het kan voorkomen dat u een zorg, ontevreden gevoel of klacht heeft. Of misschien iets gesignaleerd waarover u in gesprek wilt gaan of waarop u actie wilt ondernemen. In de meeste gevallen wordt uw zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn willen wij u als bevoegd gezag graag verder helpen. Via klachten@opspoor.nl  

In dit overzicht kunt u de route lezen m.b.t. verschillende soorten klachten. 

Leerlingen aan het woord

"Ik vind gym, muziek en lezen het leukste op onze school!"

Leerling van groep 4