Alexander Roozendaalschool

In de achtervleugel van het gebouw is de Alexander Roozendaal school gesitueerd. Dit is een school voor speciaal onderwijs aan kinderen uit de regio Waterland met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)-cluster 2 en is onderdeel van stichting VierTaal. Bij de school zijn leerlingen welkom in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis en als gevolg daarvan kunnen zich op een of meer ontwikkelingsgebieden (spraak/taal, sociaal/emotioneel, cognitief, sensomotorisch en schoolse vaardigheden) achterstanden voordoen. Er zijn tussen de leerlingen van de Alexander Roozendaalschool en De Ranonkel contacten op verschillende momenten in het schooljaar, zoals bij feesten en bijzondere activiteiten.

 

Ouders aan het woord

"Ik ben heel tevreden over hoe het onderwijs nu georganiseerd is."

De leerkrachten zijn fantastisch!!! Dat is in mijn ogen het belangrijkste.