De Ranonkel is een openbare basisschool, gelegen in de groene wijk de Gors in Purmerend. Op de Ranonkel ontmoet je de wereld! Wij bereiden kinderen voor op hun toekomst door naast de kernvakken (rekenen/wiskunde, begrijpend luisteren- en lezen, spelling) veel aandacht te besteden aan techniek, natuur, cultuur en beweging. Wij hanteren een continurooster waarbij de kinderen alle dagen van 8.30-14.00 uur op school mogen spelen, ontdekken en zichzelf ontwikkelen. 

Vertrouwen

We geven je de ruimte om te ontdekken wie jij bent.

Verbinden

Samen aan de slag: werken, leren, delen en spelen

Meesterschap

Wat wil jíj leren en wat heb je daarvoor nodig?

Leerlingen aan het woord

"Ik verheug me nu al weer op het zomerfeest!"

Leerling van groep 6