Leerlingenparticipatie

Onze leerlingen hebben een stem op school


Vanuit Discussiëren kun je leren zijn we gestart om samen met de leerlingen uit groep 5, 6 en 7 het te hebben over hoe leren en ontwikkelen op de Ranonkel moet zijn. We sluiten dit af met een slotdebat tussen ouders, leerlingen en team Ranonkel op 17 juli van 15.15 - 16.45. 
Wil je graag dit slotdebat bijwonen, mail dan naar directie.ranonkel@opspoor.nl.


 

Leerlingen aan het woord

"Ik verheug me nu al weer op het zomerfeest!"

Leerling van groep 6