Meesterschap

Wat wil jíj leren en wat heb je daarvoor nodig?

Elk kind heeft talent. Door hun natuurlijke nieuwsgierigheid ontwikkelen zij vaardigheden en dat willen wij graag ondersteunen. We geven onze leerlingen daarom graag de ruimte om op zoek te gaan naar hun eigen talent. Wat doe je graag, wat wil je leren en hoe kun je dit doen?  Wat heb je nodig? Door leerlingen te betrekken bij wat en hoe ze willen leren, zien we een grotere betrokkenheid. We bieden ze natuurlijk de kennis en kunde van onze leerkrachten, maar we halen ook experts van buiten graag in onze klas. Zo zorgen we voor een rijke leeromgeving. 

Eigenaarschap in verbinding met meesterschap, schept vertrouwen in jezelf en ook in anderen. Wij maken de weg vrij voor onze toekomstmakers.

Ouders aan het woord

"De kinderen voelen zich fijn op school, complimenten daarvoor."