Verbinden

Samen aan de slag: werken, leren, delen en spelen
De kinderen op de Ranonkel worden met elkaar in verbinding gebracht door samen te werken, samen te leren, samen te spelen en samen te delen. Alle kinderen dragen zorg voor elkaar en de omgeving: in de klas, in de school en op het plein.
We werken groepsdoorbrekend: zo werken kinderen uit verschillende groepen samen aan projecten en geven kinderen van hogere groepen bijvoorbeeld leesbegeleiding aan jongere leerlingen. Samen doen we ook sport- en spelactiviteiten en optredens en dat is heel leuk!  In de leerlingenraad spreken leerlingen uit de midden- en bovenbouw namens alle kinderen. Zij zorgen er voor dat ideeën en vragen met het schoolteam worden besproken. Zo onderzoeken we samen wat de mogelijkheden zijn! 
 

Ouders aan het woord

"De kinderen voelen zich fijn op school, complimenten daarvoor."